Risker med en factoringfond 

stravaigin Kreditrisk, Lokala valutor, UC

Alla investeringar har sina vägar till avkastning men också sina risker. När det kommer till alternativa investeringsfonder som tjänar pengar på factoring har de ofta haft en hög och stabil avkastning. De har också en hel del risker och här kommer vi gå igenom några av de största riskerna. 

 

Aktivitetsrisk 

Ett finansbolag som har ett stort inlånat kapital från privatpersoner har en lönsamhetsrisk. Om de inte kommer igång ordentligt med factoring kommer de betala räntor på pengar som inte är aktiva.  

 

Kapitalet ska omsättas 

Om en sån här fond har 1 miljard kronor under förvaltning är det enorma mängder fakturor som ska köpas för att omsätta kapitalet fullt ut. Anta att en vanlig affär inom factoring görs klart på 30 dagar, då måste kapitalet omsättas 12 gånger på ett år för att vara helt aktiverat. Då måste fonden belåna eller köpa fakturor för 12 miljarder om året för att inte ha passivt kapital.

 

Kreditrisk 

Om fonden inte gör factoring i klassisk bemärkelse utan främst gör fakturaköp så köper de kreditrisker hos företag. Det innebär att det finns en risk att kapitalet går förlorat, det räcker med att ett företag inte betalar fakturan så börjar fonden förlora pengar.  

 

Svårbedömda risker 

I Sverige har vi UC och alla företag har öppna årsredovisningar, transparensen gör att vi har lättare att bedöma företags risker än andra länder. Ett land som är stora inom fonder med factoring är Brasilien. Brasilianska företag kan säkert vara stabila men de är inte lika transparenta som här i Sverige. 

 

Likviditetsrisk 

Så länge fonden går bra kommer nästan alla andelsägare stanna kvar. Om fonden däremot gör en stor kreditförlust kan det bli många som vill sälja på samma gång, en så kallad bank run. Risken finns att du inte kommer åt dina pengar eftersom alla tillgångarna är bundna i köpta eller belånade fordringar.  

 

Valutarisk 

En fond som gör affärer i flera andra länder runt om i världen gör affärer i lokala valutor. Även om de skulle valutasäkra sina affärer görs det mot dollar eller euro, inte mot svenska kronan. Därmed kan fonden gå bra men kronan blir starkare och avkastningen uteblir. Valutarisken är en vanlig bov i dramat när man får sämre avkastning än vad fonderna redovisar. 

 

Slutsats 

All avkastning kommer med någon form av risk. Ofta tillsammans med många olika risker som kan vara mer eller mindre svårbedömda. Som investerare är det klokt att välja de risker du själv förstår och kan leva med. 

 

You May Also Like..

Låna med trygghet – vad du bör veta om lån med försäkringar

Att låna pengar innebär ofta att man tar på sig en viss ekonomisk risk. Denna risk kan öka om man plötsligt står inför oförutsedda händelser som arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. För att minska dessa risker och skapa en tryggare lånesituation finns det lån med försäkringar – ferratum snabblån. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad dessa försäkringar innebär, vilka typer som finns och hur de kan hjälpa dig att låna med större trygghet.

1. Vad är lån med försäkringar?

Lån med försäkringar är lån som inkluderar en eller flera försäkringar som syftar till att skydda låntagaren från de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser. Dessa försäkringar kan täcka en rad olika situationer, såsom arbetslöshSedlar - USDet, sjukdom eller olycksfall, och de kan hjälpa låntagaren att uppfylla sina återbetalningsskyldigheter under dessa svåra tider. Försäkringarna kan vara obligatoriska eller valfria och kan ha olika villkor och kostnader beroende på långivaren och försäkringsbolaget.

2. Typer av försäkringar för lån

Det finns flera olika typer av försäkringar som kan inkluderas i ett lån. Några av de vanligaste försäkringstyperna inkluderar:

a. Betalskyddsförsäkring: Denna försäkring täcker dina månatliga lånebetalningar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös eller sjuk och därmed inte kan arbeta. Försäkringen kan täcka hela eller delar av betalningarna, beroende på villkoren.

b. Livförsäkring: Livförsäkring täcker lånebetalningar i händelse av låntagarens död. Detta innebär att låntagarens familj eller andra efterlevande inte behöver ta över lånebetalningarna.

c. Inkomstförsäkring: Inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt stöd om du skulle förlora din inkomst på grund av sjukdom eller skada. Försäkringen kan ersätta en viss procentandel av din inkomst, upp till ett bestämt belopp.

d. Kritisk sjukdomsförsäkring: Kritisk sjukdomsförsäkring täcker lånebetalningar om låntagaren drabbas av en allvarlig sjukdom, såsom cancer, hjärtinfarkt eller stroke.

3. Fördelar med lån med försäkringar

Det finns flera fördelar med att ha en försäkring kopplad till ditt lån, inklusive:

a. Ökad trygghet: Försäkringar kan ge dig en ökad trygghet och frid i sinnet genom att skydda dig från de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser. Du behöver inte oroa dig lika mycket för hur du ska klara av lånebetalningarna om du skulle bli sjuk eller förlora ditt jobb.

b. Skydd för familj och efterlevande: Försäkringar som livförsäkring och kritisk sjukdomsförsäkring skyddar din familj och dina efterlevande från att behöva ta över lånebetalningarna om något skulle hända dig. Detta kan vara särskilt viktigt för lån med lång återbetalningstid, såsom bolån.

c. Förbättrad kreditvärdighet: Genom att säkerställa att dina lånebetalningar fortsätter att göras i tid, även under svåra omständigheter, kan försäkringar hjälpa dig att upprätthålla en god kreditvärdighet. Detta kan vara fördelaktigt när du ansöker om framtida lån eller krediter.

4. Kostnader och villkor för lån med försäkringar

Försäkringar för lån innebär ofta en extra kostnad utöver de vanliga lånekostnaderna. Denna kostnad kan variera beroende på försäkringstyp, försäkringsbolag och de specifika villkoren för försäkringen. Det är viktigt att noga undersöka och jämföra försäkringsalternativ innan du bestämmer dig för att inkludera en försäkring i ditt lån. Se till att du förstår villkoren för försäkringen, inklusive eventuella karenstider, begränsningar och undantag, samt hur och när du kan göra anspråk på försäkringen.

5. Hur du hittar lån med försäkringar

För att hitta lån med försäkringar kan du börja med att kolla på olika långivare och deras erbjudanden. Många banker och långivare erbjuder lån med försäkringar, antingen som standard eller som ett valfritt tillägg. Jämför erbjudandena från olika långivare för att hitta det bästa alternativet för dig och din situation. Du kan också använda jämförelsetjänster online för att söka och jämföra lån med försäkringar.

6. Viktiga saker att tänka på

När du överväger att ta ett lån med försäkringar är det viktigt att tänka på följande saker:

a. Bedöm dina behov och risker: Innan du bestämmer dig för att inkludera en försäkring i ditt lån, överväg dina personliga behov och risker. Tänk på din nuvarande och framtida ekonomiska situation, din hälsa och din arbetssituation.

b. Läs det finstilta: Se till att du noggrant läser igenom försäkringsvillkoren och förstår de eventuella begränsningarna, undantagen och karenstiderna. Var medveten om att vissa försäkringar kanske inte täcker vissa situationer eller kan ha en hög självrisk.

c. Jämför kostnader och fördelar: Jämför kostnaderna för försäkringen med de potentiella fördelarna och tänk på om det är värt det för dig. Du kanske också vill överväga att ha en separat försäkring istället för att inkludera den i ditt lån.

d. Kommunicera med långivaren: Om du är intresserad av att inkludera en försäkring i ditt lån, se till att du diskuterar detta med din långivare och att du förstår hur det påverkar dina lånekostnader och återbetalningar.

e. Överväg alternativa skyddsåtgärder: Om du inte vill ha en försäkring kopplad till ditt lån, överväg att bygga upp en nöd fond eller ha andra sparande och investeringar för att skydda dig mot oförutsedda händelser och minska din ekonomiska risk.

Sammanfattningsvis kan lån med försäkringar erbjuda en ökad trygghet för låntagare genom att skydda dem från de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser. Innan du bestämmer dig för att ta ett lån med försäkringar är det viktigt att noggrant överväga dina behov och risker, samt jämföra kostnader och fördelar för olika försäkringar. Genom att vara informerad och förberedd kan du hitta det bästa lånet med försäkringar för din situation och låna med större trygghet.

Secured By miniOrange