Risker med en factoringfond 

stravaigin Kreditrisk, Lokala valutor, UC

Alla investeringar har sina vägar till avkastning men också sina risker. När det kommer till alternativa investeringsfonder som tjänar pengar på factoring har de ofta haft en hög och stabil avkastning. De har också en hel del risker och här kommer vi gå igenom några av de största riskerna. 

 

Aktivitetsrisk 

Ett finansbolag som har ett stort inlånat kapital från privatpersoner har en lönsamhetsrisk. Om de inte kommer igång ordentligt med factoring kommer de betala räntor på pengar som inte är aktiva.  

 

Kapitalet ska omsättas 

Om en sån här fond har 1 miljard kronor under förvaltning är det enorma mängder fakturor som ska köpas för att omsätta kapitalet fullt ut. Anta att en vanlig affär inom factoring på FACTORINGGRUPPEN.se görs klart på 30 dagar, då måste kapitalet omsättas 12 gånger på ett år för att vara helt aktiverat. Då måste fonden belåna eller köpa fakturor för 12 miljarder om året för att inte ha passivt kapital.

 

Kreditrisk 

Om fonden inte gör factoring i klassisk bemärkelse utan främst gör fakturaköp så köper de kreditrisker hos företag. Det innebär att det finns en risk att kapitalet går förlorat, det räcker med att ett företag inte betalar fakturan så börjar fonden förlora pengar.  

 

Svårbedömda risker 

I Sverige har vi UC och alla företag har öppna årsredovisningar, transparensen gör att vi har lättare att bedöma företags risker än andra länder. Ett land som är stora inom fonder med factoring är Brasilien. Brasilianska företag kan säkert vara stabila men de är inte lika transparenta som här i Sverige. 

 

Likviditetsrisk 

Så länge fonden går bra kommer nästan alla andelsägare stanna kvar. Om fonden däremot gör en stor kreditförlust kan det bli många som vill sälja på samma gång, en så kallad bank run. Risken finns att du inte kommer åt dina pengar eftersom alla tillgångarna är bundna i köpta eller belånade fordringar.  

 

Valutarisk 

En fond som gör affärer i flera andra länder runt om i världen gör affärer i lokala valutor. Även om de skulle valutasäkra sina affärer görs det mot dollar eller euro, inte mot svenska kronan. Därmed kan fonden gå bra men kronan blir starkare och avkastningen uteblir. Valutarisken är en vanlig bov i dramat när man får sämre avkastning än vad fonderna redovisar. 

 

Slutsats 

All avkastning kommer med någon form av risk. Ofta tillsammans med många olika risker som kan vara mer eller mindre svårbedömda. Som investerare är det klokt att välja de risker du själv förstår och kan leva med. 

 

Secured By miniOrange